Oborová řešení

Vytisknout stránku

Co je GIS

Geografický informační systém je informační systém, který umožňuje ukládat, spravovat a analyzovat prostorová data – data o geografické poloze prvků či jevů v území.

Vstupte

GIS v oborech

Geografické informační systémy nacházejí využití téměř ve všech oborech lidské činnosti, k nejvýznamnějším z nich patří např. veřejná správa, přírodní zdroje, inženýrské sítě, doprava nebo obrana.

Vstupte

Případové studie

Případové studie a ukázky praktického a úspěšného využití GIS nejen v Čechách, ale i po celém světě Vám mohou přinést nové nápady a inspiraci k Vaší další práci.

Vstupte

Ukázky prací uživatelů ESRI

Zde budeme postupně zveřejňovat informace o mapách (nejen) z titulní stránky, které vytvořili uživatelé GIS ESRI v České republice.

Vstupte