1120

Geografické informační systémy jsou dnes v oblasti dopravy nepostradatelné. Znalost silniční sítě, lokalizace nehod, monitoring aktuální dopravní situace, to vše jsou informace, bez kterých bychom se dnes jen těžko obešli. Výsledkem je efektivnější řízení provozu, informovaná veřejnost a trvalá optimalizace nákladů na straně profesionálních dopravců.

GIS umožňuje jak správu a modelování dopravní infrastruktury, tak například monitoring dopravních nehod, uzavírek či sjízdnosti vozovek. Pomáhá také při analýzách dopravní obslužnosti v jednotlivých krajích, vhodný je i pro leteckou (letové mapy, sledování letadel, …) a lodní dopravu (tvorba lodních map a staničení).

V následujícím textu Vám přiblížíme využití technologie GIS Esri v těchto oblastech:

Logistika

Ať už chcete přepravit z bodu A do bodu B malý náklad, či vlastníte přepravní společnost o desítkách či stovkách vozidel, vždy se budete snažit, aby Vaše cesta byla co nejrychlejší a co možná nejefektivnější. V tomto Vám mohou pomoci technologie GIS Esri a naše speciální řešení pro přepravní společnosti. Díky němu:

  • budete moci spravovat svůj vozový park,
  • budete moci efektivně plánovat svozy a rozvozy,
  • ušetříte výdaje za pohonné hmoty,
  • zboží dovezete rychleji, včas a na správné místo,
  • napomůžete snížit emise.

Více o řešení ArcLogistics pro přepravní společnosti naleznete na samostatných stránkách.

Správa komunikací

Dopravní specialisté, kteří mají na starosti správu silnic, dálnic či železnic, potřebují efektivně plánovat, monitorovovat a spravovat investice pro budování infrastruktury. GIS poskytuje ideální platformu, která Vám pomůže ve všech rozhodovacích procesech, vylepší pracovní postupy, plánování investic, uzavírek a oprav. GIS Vám pomůže zefektivnit Vaše prostředky.

Technologie GIS umožňuje vykonávat řadu analytických úloh, jako je například síťová analýza dostupnosti nebo Vám ulehčí práci při rozhodnutích kam umístit dopravní značení.

Veřejná doprava

Fungující veřejná doprava je v dnešní době, kdy se neustále zvyšuje počet obyvatel v aglomeracích, klíčová. Dopravní společnosti neustále bojují s rostoucími cenami pohonných hmot, s rozpočtovým omezením a v neposlední řadě s požadavky na kvalitu ovzduší a celého životního prostředí. Zároveň ale chtějí občanům poskytnout nejlepší obslužnost a pohodlí. Důležitým pojmem je v tomto směru efektivita. Technologie GIS Esri, její analytické nástroje a pokročilé možnosti vizualizace Vám pomohou shromáždit klíčové informace pro efektivní plánování, provoz a monitoring veřejné dopravy.

GIS Vám pomůže ušetřit náklady tím, že efektivně naplánujete trasy, umožní Vám vzít v úvahu jak Vaše požadavky na jízdu, tak výsledky dalších analýz. GIS software pro web Vám umožní poskytnout veřejnosti přístup k interaktivním mapám a informacím o skutečných příjezdových a odjezdových časech.

Esri je komplexní řešení pro integraci GIS do Vašeho systému. Podpora je také poskytována formou školení, oborových publikací, technické podpory, dat a v neposlední řadě týmem odborných konzultantů.

Evidence a monitoring

Další oblastí, kde se technologie GIS využívá, je evidence vozidel, evidence letišť, nádraží a dalších dopravních uzlů, apod. S úspěchěm lze GIS Esri rovněž využít pro monitorování přepravy nebezpečného či objemného nákladu.

Technologie GIS Esri byla využita také pro vytvoření aplikace, která zveřejňuje aktuální dopravní informace poskytované Národním Dopravním Informačním Centrem. Aplikace si můžete prohlédnout na následujících webových stránkách.

Reference