1121

Geografické informační systémy mají ve vojenství nepostradatelnou roli. Vždyť zde je nejdůležitější dokonale poznat terén a jeho rizika, aby bylo možné včas a efektivně zasáhnout v případě nebezpečí.

ArcGIS je snadno ovladatelný systém umožňující efektivní práci s geografickými daty a propojení s ostatními složkami informačního systému armády. V následujícím textu Vám přiblížíme možnosti využití technologie GIS Esri:

Servisně orientovaná architektura (SOA)

ArcGIS Server netvoří izolovaný subsystém obsahující pouze data a příslušné aplikace. ArcGIS Server je integrovatelné řešení GIS, které představuje nedílnou součást IT infrastruktury – především její technologické platformy. Garantuje správu centrálního úložiště prostorových dat, poskytuje rozsáhlou sadu nástrojů a publikuje nejen datacentrické služby, ale především celou množinu pokročilých aplikačních služeb.

Principy SOA představují provozní strategii, která pomáhá opakovaně využívat stávající technologie a také umožňuje sdílení nástrojů (komponent) a služeb prostřednictvím standardizovaných rozhraní. Funkcionalitu řešení ArcGIS Server je možné využít pomocí moderních programových aplikačních prostředí (DCOM, SOAP API pro .NET a JAVA, REST API pro Adobe FLEX, Microsoft Silverlight a JavaScript). SOA rovněž umožňuje prolínání informačního obsahu na úrovni aplikací. Sdílení služeb umožňuje napojení na systémy dalších organizací, jako jsou policie a složky integrovaného záchranného systému, hydrometeorologické služby a další.

V souladu s důsledným dodržováním principů SOA zůstává zachována logika třívrstvé architektury, a jsou tedy oddělena data, aplikační logika a vlastní klientské aplikace.

Webové aplikace

Díky používání standardizovaných rozhraní není nutné vybavovat každé přístupové místo speciálním softwarem. Díky obecně dostupným vývojovým prostředím je možné funkcionalitu GIS zpřístupnit webovým prohlížečem, pomocí kterého lze přistupovat k potřebným zprávám a informacím v rámci IS armády (C4ISTAR). Grafické prostředí mapového podkladu v rámci webových aplikací lze upravit a přizpůsobit podle armádních požadavků.

Členění pohledů na data

Uživatelé přistupují k mapovým zdrojům pomocí aplikací (např. webový prohlížeč), které zobrazují data z centrálních datových zdrojů. Těmito zdroji jsou databáze se zprávami, reporty, geografickými daty apod. Centrálně spravovaná geografická data stejně jako reporty a zprávy lze zobrazit v různých úrovních operačního řízení a lze je zobrazit či skrýt podle jejich důležitosti. Podstatné je, že nevznikají duplicity databází, tedy ani nebezpečí, že některá z podružných databází zastará. Všechny aplikace tak mají k dispozici jediná správná a aktuální data.

Zobrazení dat, jejich obsah a forma jsou ovlivněny úrovní v procesu plánování a řízení. Třívrstvá architektura systému zajišťuje uložení dat o území, aktuálním počasí a předpovídané meteorologické situaci v centrálně spravovaných databázích. Tato data jsou dále zpracována v aplikační části řešení. Zobrazena jsou pak právě ta data a informace, které jsou důležité pro konkrétní složky armády v různých operačních úrovních.

Sjednocený operační obraz bojiště (COP)

Technologické řešení ArcGIS pro armádní potřeby splňuje požadavky kladené na systémy zdokonalující plánování a řízení vojenských operací. Tento proces je pomocí GIS doplňován o informace z vojensko geoprostorových analýz. Díky úzkému propojení desktopové analytické a serverové publikační části je technologie ArcGIS ideální v projektech tvorby modelů digitálního bojiště při zachování principů Common Operational Picture – COP. Propojením digitálního modelu bojiště s informacemi o konkrétních meteorologických a geografických podmínkách lze vizualizovat zájmový prostor v podobě REP (Recognised Environmental Picture).

Analýzy povrchu

Rychlá vizualizace vegetačního pokryvu, analýzy prostupnosti terénu se započítáním vlivu aktuálního počasí na průchodnost, výpočet dohledu strážních stanovišť nebo naopak analýzy palebných možností nepřítele jsou příklady analýz, které je možné simulovat prostřednictvím technologie ArcGIS v rámci příprav vojenských operací a plánování postupu jednotek. Analytické modely systému ArcGIS lze přizpůsobit pro potřeby konkrétní akce a dostupným datovým podkladům.

Využití jediného datového skladu

Nedílnou součástí informačních systémů jsou bezpečně uložená data. Technologie ArcGIS Server je koncipována jako integrální součást datových úložišť, díky čemuž je možné geografická data spravovat v centrálních relačních databázích (Oracle, SQL Server, DB2, Informix) se zajištěním vysoké bezpečnosti a pravidelné zálohy. Takto uložená data jsou uživatelům poskytována zabezpečeným přístupem a díky standardizovaným aplikačním rozhraním technologie ArcGIS mohou být dále zobrazena a využita v aplikacích centrálního informačního systému (C4ISTAR).

Vizualizace dat jako podpora rozhodování

Vedoucí operací má ke svému plánování a rozhodování často velké množství informací. Z nich je potřeba v daném okamžiku nedůležitá data odfiltrovat a zároveň zobrazit a zvýraznit ta potřebná. Tento princip lze aplikovat také na geografická data a z dostupných informací lze vytvořit velením preferovanou mapovou kompozici podle aktuálních potřeb. Všechny ostatní zdroje jsou přitom stále dostupné a jejich data lze v obrazu bojiště kdykoliv dynamicky zobrazit. Formu znázornění prvku v obrazu situace je možné dynamicky přizpůsobit v závislosti na jeho zvětšující či zmenšující se důležitosti v průběhu operace.

Reference