1080

Geografická data

Vytisknout stránku

Geografická data jsou základem každého GIS. Bez nich je i sebelepší a sebesofistikovanější software jen prázdnou hračkou. V naší nabídce tedy najdete vektorové geografické databáze různých měřítek i data dálkového průzkumu Země.

Vektorová data

Vektorová geodata tvoří jádro každého informačního systému. K plochám, liniím, bodům, reprezentujícím reálné objekty světa, jako jsou např. lesní plochy, silniční síť či obchodní zařízení, lze připojit široké spektrum atributů. Spojení grafických a tabelárních dat a užití nástrojů software GIS umožňuje vizualizaci a prezentaci těchto dat, napojení dalších statistických informací či uživatelských tabulek, jakož i široké spektrum prostorových analýz.

V současné době nabízíme digitální data České republiky z produkce společnosti Central European Data Agency, a.s., pokrývající více než 600 měst a obcí České republiky včetně uliční sítě a u vybraných měst i včetně adresních bodů. Pokud chcete vědět více, kontaktujte nás.

Družicová data

Družicová data jsou stále častějším a dostupnějším zdrojem informací. Družicové snímky přinášení aktuální, přesné a objektivní informace o rozsáhlém území. Poskytují nejen velmi realistický pohled na území, ale díky snímání v různých částech spektra umožňují mapování i kvalitativních jevů, např. stavu vegetace.

V naší nabídce naleznete družicová data většiny komerčních družicových systémů. Mimo zprostředkování prodeje dat také nabízíme jejich odborné zpracování. 

3D data

Práce s daty v trojrozměrném prostoru je dnes stále populárnější. Kromě velmi efektní vizualizace území se data s informacemi o výškách využívají i při různých odborných analýzách (analýza viditelnosti, analýza erozních rizik apod.).

Digitální model reliéfu České republiky a okolí, který vznikl mozaikováním a úpravou dat pořízených při misi raketoplánu Endeavour, si můžete zdarma stáhnout.