1079

Jsme oficiálními distributory software pro GIS a zpracování dat DPZ firem Esri, Exelis Visual Information Solution (software ENVI), LizardTech a Telvent. Mimoto vyvíjíme i vlastní specializované aplikace řešící převážně česká specifika.

Software, který nabízíme, jsme pro snadnější orientaci rozdělili do pěti tematických skupin. Pro informaci o cenách jednotlivých produktů a návrzích řešení kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.

Geografické informační systémy (GIS)

V této části najdete popisy všech produktů firmy Esri, které nabízíme na českém trhu, hlavní část tvoří produkty patřící do systému ArcGIS. 

Dálkový průzkum Země

Produkty od americké společnosti Exelis Visual Information Solution (Exelis VIS), která poskytuje software ENVI pro zpracování dat dálkového průzkumu Země (DPZ).

Řešení GIS pro správu sítí (AM/FM)

Software ArcFM společnosti Telvent pro správu distribučních sítí, které je vyvinuto jako nadstavba systému ArcGIS.

Pohodlný přístup k rastrovým datům

Software firmy LizardTech určený pro komprimaci, prohlížení a publikování formátů MrSID a DjVu.

Aplikace řešící česká specifika

Produkty z dílny ARCDATA PRAHA – např. transformace dat mezi souřadnicovými systémy používanými v ČR, převodníky výměnných formátů do geodatabáze.