ArcGIS for Server

Vytisknout stránku

Seznam školení

ArcGIS for Server – administrace

Školicí materiály

Esri, anglický originál

Doba trvání

3 dny (24 hodin)

Vypsané termíny

Cena

27 000 Kč bez DPH

Přihlásit na školení

V tomto kurzu se naučíte instalovat, konfigurovat a spravovat systém ArcGIS for Server. Seznámíte se s architekturou ArcGIS serveru a doporučenými postupy pro konfiguraci a správu služeb, aplikací, dat a uživatelů. Důraz je kladen i na zajištění výkonu a bezpečnosti systému.

Kurz je určen pro

správce IT, systémové administrátory a ostatní osoby zodpovědné za instalaci, správu a podporu systému ArcGIS for Server.

Cíle kurzu

Po absolvování kurzu budete umět:

 • instalovat a konfigurovat ArcGIS for Server,
 • konfigurovat komponentu Web Adaptor pro integraci ArcGIS serveru s webovým serverem,
 • publikovat služby s ohledem na koncové aplikace,
 • plánovat, vytvářet a spravovat cache pro zvýšení výkonu mapových a image služeb,
 • vyladit a monitorovat služby pro dosažení co nejvyššího výkonu,
 • nastavit bezpečnost serveru a jeho služeb podle potřeb své organizace.

Probíraná látka

 • instalace systému ArcGIS for Server,
 • vytvoření ArcGIS Server site,
 • řízení přístupu k ArcGIS for Server,
 • konfigurace komponenty Web Adaptor,
 • správa zdrojů pro služby,
 • konfigurace vlastností služeb,
 • optimalizace služeb,
 • vytváření a správa cache pro mapové a image služby,
 • zabezpečení služeb,
 • navržení architektury s důrazem na vysokou dostupnost,
 • platformy pro ArcGIS for Server.

Předpokládané úvodní znalosti

Účastníci by před tímto kurzem měli mít znalosti na úrovni kurzů ArcGIS 4: sdílení geografických informací.

Software pro výuku kurzu

 • ArcGIS 10.1 for Desktop (Standard nebo Advanced),
 • ArcGIS 10.1 for Server Enterprise (Advanced),
 • Image Extension 10.1,
 • Microsoft SQL Server Standard 2008.

Tvorba webových aplikací pomocí ArcGIS API for JavaScript

Školicí materiály

Esri, anglický originál

Doba trvání

3 dny (24 hodin)

Vypsané termíny

Cena

21 000 Kč bez DPH

Přihlásit na školení

V tomto kurzu se naučíte vytvářet výkonné a atraktivní webové aplikace využívající mapové a geoprocessingové služby ArcGIS serveru. Pomocí ArcGIS API for JavaScript a Dojo Toolkit se pomocí JavaScriptu naučíte vyvíjet funkčně bohaté aplikace přizpůsobené potřebám cílových uživatelů. Naučíte se vytvářet kód webových aplikací založených na JavaScriptu, seznámíte se s komponentami dostupnými v ArcGIS API for JavaScript a naučíte se do webových aplikací začleňovat služby ArcGIS for Server a obsah ArcGIS Online. Tento kurz je zaměřen na verzi ArcGIS 10.1, ale mnohé postupy jsou aplikovatelné i pro ArcGIS 10.0 a 9.3.1.

Kurz je určen pro

 • vývojáře webových aplikací, kteří vytvářejí webové aplikace pomocí jazyka JavaScript a chtějí využívat služby a funkce nástrojů ArcGIS,
 • profesionály GIS, kteří chtějí vytvářet webové aplikace pracující s mapami pomocí HTML a JavaScript.

Cíle kurzu

Absolventi kurzu budou umět:

 • vytvářet aplikace pracující s webovými mapami z ArcGIS Online,
 • vytvářet aplikace využívající prostorová data z různých webových služeb ArcGIS,
 • využívat aplikační komponenty, které podporují interaktivní navigaci v mapě a dynamické vykreslování mapových vrstev,
 • využívat v aplikaci nástroje, které uživateli umožní vybírat mapové prvky a přistupovat k jejich atributům,
 • používat objekty, které umožňují provádět geoprocessingové úlohy a zobrazovat jejich výsledky,
 • vytvořit nástroje pro dotazování na prvky mapy a zobrazování výsledků atributových dotazů,
 • přidat do aplikace editační funkce, které umožní realizovat sběr a editaci dat.

Probíraná látka

 • Úvod: vytvoření jednoduché aplikace, vytvoření mapy pomocí kompozice z ArcGIS Online, užití základních nástrojů Dojo Toolkit, základy ArcGIS API for JavaScript, charakteristika a komponenty ArcGIS API.
 • Přidání datových vrstev: mapové vrstvy, grafické vrstvy, další webové REST služby ArcGIS for Server.
 • Použití vektorových vrstev pro zobrazování prvků mapy a jejich dotazování: třída FeatureLayer, sledování událostí a zacházení s nimi pro účely vyhledávání a zobrazování atributů.
 • Práce s widgety ArcGIS API a geoprocessingovými nástroji, použití nástrojů pro tisk.
 • Editace dat: postupy editace prostřednictvím webu, IdentityManager, konfigurace widgetu Editor.
 • Rozšíření aplikace: podpora HTML5, využití dat z více serverů, práce s datovými zdroji nepocházejícími přímo z ArcGIS.

Předpokládané úvodní znalosti

Účastníci by před tímto kurzem měli mít znalosti na úrovni kurzu ArcGIS 4: sdílení geografických informací.

Dále by měli znát základy JavaScript a HTML. Doporučuje se též předchozí absolvování webového kurzu Introduction to the ArcGIS for Server REST API.

Software pro výuku kurzu

 • ArcGIS API 3.x for JavaScript,
 • ArcGIS Online.

Tvorba webových aplikací pomocí ArcGIS API for Silverlight

Školicí materiály

Esri, anglický originál

Doba trvání

2 dny (16 hodin)

Vypsané termíny

Cena

18 000 Kč bez DPH

Přihlásit na školení

V tomto kurzu se naučíte vytvářet moderní webové mapové aplikace na platformě Microsoft Silverlight využívající služby ArcGIS for Server. Seznámíte se s komponentami vývojového prostředí ArcGIS API for Silverlight, které slouží pro efektivní vývoj webových mapových aplikací využívajících serverových služeb. Tento kurz je zaměřen na využití služeb ArcGIS 10.1 for Server, ale mnoho postupů je aplikovatelných i na verze 10.0 a 9.3.1.

 

Kurz je určen pro

 

 • vývojáře webových aplikací, kteří chtějí vytvářet webové aplikace na platformě Microsoft Silverlight využívající služby a funkce ArcGIS for Server,
 • profesionály GIS, kteří chtějí vytvářet webové mapové aplikace v ArcGIS API for Silverlight.

 

Cíle kurzu

 

Absolventi kurzu budou umět/znát:

 • vytvářet mapové aplikace založené na platformě Microsoft Silverlight, které zobrazují obsah z ArcGIS Online nebo vlastního ArcGIS serveru,
 • v aplikacích použít komponenty, které umožní interaktivní navigaci v mapě a dynamické vykreslování mapových vrstev,
 • přidat do aplikací nástroje pro dotazování na mapové prvky a zobrazovat výsledky atributových dotazů,
 • využívat tiskové a geoprocessingové úlohy,
 • využít editační funkce, které umožní realizovat sběr a editaci dat prostřednictvím webu,
 • nasadit webové aplikace založené na platformě Microsoft Silverlight do produkčního prostředí.

 

Probíraná látka

 

 • Základy ArcGIS API for Silverlight: přehled možností ArcGIS API for Silverlight, dokumentace a zdroje informací, vytvoření jednoduché mapové aplikace.
 • Využití mapových ovládacích prvků: přehled ovládacích prvků ArcGIS Silverlight Toolkit, práce s událostmi, vázáním dat a tzv. behaviors v prostředí Microsoft Silverlight.
 • Dotazy na data: práce s grafickými objekty, práce s dotazovací úlohou, zobrazování výsledků dotazů pomocí grafické vrstvy, zobrazování atributových výsledků dotazů.
 • Vykreslování mapových prvků a vrstev: přehled možností vykreslení dat, práce s mapovou službou ve smyslu přidání/odebrání mapové vrstvy (dynamické vrstvy), práce s úlohou pro definici vykreslení dat v mapě, interakce s vektorovými vrstvami, vrstvy s časovými údaji.
 • Práce s úlohami: anatomie úlohy, geoprocessingové úlohy, tisková úloha.
 • Editace dat: využití editační a geometrické služby, šablony prvků, komponenty ArcGIS API for Silverlight pro editaci dat, omezení editace na základě vlastnictví dat, sledování procesu editace (kdo, kdy, co změnil), práce se zabezpečenými službami.
 • Webové mapy a nasazení aplikace: využití ArcGIS Online a webových map v aplikaci, nasazení aplikace do produkčního prostředí.

 

Předpokládané úvodní znalosti

 

Účastníci by před tímto kurzem měli mít znalosti na úrovni kurzu ArcGIS Server – sdílení geografických informací.

Dále by účastníci měli mít zkušenosti s programováním v jazycích VB.NET nebo C# a znalost základů platformy Microsoft Silverlight.

 

Software pro výuku kurzu

 

 • ArcGIS API 3.x for Microsoft Silverlight,
 • Microsoft Expression Blend 4,
 • Microsoft Silverlight 5.